دنیای پس از مرگ چه حالتی دارد؟

دنیای پس از مرگ
دنیای پس از مرگ

مرگ هم همانند تولد و شادی و غم و …. حالت است که برای انسان به وجود می آید.مرگ پایان عمر آدمی نیست بلکه پلی است که انسان از جهانی به جهان دیگر می رود یا از قول فلاسفه از عالم ماده به عالم لایتنهای(نابود نشدنی) میرود.

ادامه خواندن “دنیای پس از مرگ چه حالتی دارد؟”