تلاوت قرآن برای مجلس ختم

تلاوت قرآن برای مجلس ختم

تلاوت قرآن برای مجلس ختم
تلاوت قرآن برای مجلس ختم

یکی از عواملی که باعث آرامش روح متوفی می شود صوت قرآن می باشد و تسکین دهنده دل غمگین خانواده متوفی و دوستان و آشنایان می شود.

 

 

ادامه خواندن “تلاوت قرآن برای مجلس ختم”

آخرت و قیامت چیست؟

آخرت و قیامت چیست؟
آخرت و قیامت چیست؟

آخرت و قیامت چیست؟

طبق آیات و روایات دینی یکی آخرین سر منزل انسان پس از مرگ به آن میرسد آخرت هست.از اسمش پیدا است یعنی آخر دنیا.در واقع در آن روز تمامی عالم هستی نابود می شوند و تمامی موجودات می میرند.طبق آیات الهی پس از نابودی تمام عالمی هستی فرشته ای به نام اسرافیل در صور خود می دمد ادامه خواندن “آخرت و قیامت چیست؟”

برزخ چیست؟

برزخ چیست؟
برزخ چیست؟

برزخ چیست؟

طبق روایات و احادیثی که از پیامبر و ائمه اطهار بیان شده است می توان استنباط کرد که برزخ عالمی است بین دو عالم آخرت و پس از مرگ.در واقع انسان پس از مرگ در دنیایی به سر می برد تا روز آخرت سر برسد و تمامی عالم با صور اسرافیل زنده شوند و حساب پس دهند .

ادامه خواندن “برزخ چیست؟”

دنیای پس از مرگ چه حالتی دارد؟

دنیای پس از مرگ
دنیای پس از مرگ

مرگ هم همانند تولد و شادی و غم و …. حالت است که برای انسان به وجود می آید.مرگ پایان عمر آدمی نیست بلکه پلی است که انسان از جهانی به جهان دیگر می رود یا از قول فلاسفه از عالم ماده به عالم لایتنهای(نابود نشدنی) میرود.

ادامه خواندن “دنیای پس از مرگ چه حالتی دارد؟”