تلاوت قرآن برای مجلس ختم

تلاوت قرآن برای مجلس ختم

تلاوت قرآن برای مجلس ختم
تلاوت قرآن برای مجلس ختم

یکی از عواملی که باعث آرامش روح متوفی می شود صوت قرآن می باشد و تسکین دهنده دل غمگین خانواده متوفی و دوستان و آشنایان می شود.

 

 

ادامه خواندن “تلاوت قرآن برای مجلس ختم”