شعر آگهی فوت

 

شعر آگهی فوت

شعر تسلیت

شعر آگهی فوت
شعر آگهی فوت

دلم از یاد تو در سوز و گداز است هنوز
دیده را دیدن روی تو، نیاز است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

====================================

روزها را چه غریبانه به شب رساندیم
فریاد را در سینه خفه کردیم
و اشک را خوراک روز و شب کردیم
چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن
و تکیه‌گاهی مطمئن را از دست دادن!

====================================

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

===================================

یک سال می‌گذرد و می‌سوزیم
و به هر جا می‌نگریم، خاطره‌ای از تو در خیال ما شکل می‌گیرد
یک سالی است که سنگ صبور خود را از دست داده‌ایم
و نگاه پاکش را دیگر نمی‌یابیم
چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست

===================================

 غم لبریز گشته ساغر من

که رفته سایه تو از سر من

گذشته گر یک سال از فراقت

پدر داغت نگشته باور من

==================================

مرا ای دوستان گر شاد خواهید             در الفت بروی هم گشایید

ندارد ارزشی این چرخ گردون                صفا آرید گر اهل صفائید

به هم چون در نشستید با محبت             یقین دانید مقبول خدائید

گذشت از مرگ جانسوزت چهل روز          مثال شمع می سوزیم شب و روز

==================================

 سایه ای بود و پناهی بود و نیست            شانه ام را  را  تکه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم ، کسی چون  من مباد            اینچنین غم قسمت دشمن مباد

 اشک آن مایه ندارد که نماید خاموش           آتشی را که زهجران در دل ما نیست

=================================

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت        جانم بسوختی   و به دل دوست دارمت

 ما داغ فراق دیده بودیم          افسانه غم شنیده بودیم

اما غم تو جگر گداز است         دردی است که قصه اش دراز است

================================

که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد    روز ما را شب تیره تر خواهی کرد

که گمان داشت که یک شهر در اندیشه تو       تو نهان از همه ، آهنگ نو خواهی کرد

================================

دلم از یاد تو در سوز و گداز است هنوز   دیده را دیدن روی تو نیاز است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو          نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *